'Nature always wears the colors of the spirit.' - Ralph Waldo Emerson


Natuurlijke Omstandigheden

Wat zijn onze natuurlijke omstandigheden? Hoe natuurlijk zijn ze nog? Hoe plooien we onze omstandigheden om de natuur heen? Met als gevolg dat de natuur naar de achtergrond verdwijnt. Of helemaal verdwijnt. Afsterft. Sterven wij dan niet mee met de natuur? Als we erkennen dat we als mens onderdeel zijn van de natuur, wat worden dan onze natuurlijke omstandigheden? Wat zullen we moeten loslaten, afleren? Welke plaats nemen we in? Waar leren we afhankelijk van te zijn? Ootmoedig te worden (ouderwets woord, maar zeer op z'n plaats hier). En hoe verbeelden we dan een andere toekomst, voor onszelf en voor hen die na ons komen? 


De foto's hieronder dragen titels van zinnen die uit het gedicht 'Deze Aarde' komen. 

 Van wie is deze aarde? Van wie is onze moeder? 
Van wie is onze geboorte? Van wie is ons begin? 
Van wie is ons einde? Van wie is wat van ons is?